انتصاب مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت حوزۀ ریاست و روابط عمومی

.

دکتر سعداله نصیری قیداری، سرپرست دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای در تاریخ 21 مهر 1398 ضمن تقدیر و تشکر از اقدام ها و تلاش های دکتر سید محمد سجاد صدوق در سمت مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی، با صدور حکمی دکتر حجت رسولی، استاد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی را به سمت مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب نمود.

در بخشی از حکم مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت حوزۀ ریاست آمده است:

 

 

امید است با تلاش مستمر و هماهنگی و همکاری معاونان، مدیران و اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و با برنامه ­ریزی و حرکت در چارچوب سیاست­ها و برنامه‌های مصوب، زمینۀ اعتلای دانشگاه و پویایی بیش از پیش حوزه ریاست و روابط عمومی را فراهم سازید و همچنین در جهت نهادینه­ شدن حسن سلوک و تکریم ارباب رجوع بکوشید. از خداوند قادر متعال توفیق شما را در نیل به اهداف مورد نظر و ارائه راهکارهای ثمر­بخش در جهت تمشیت بهتر امور در حوزه ریاست دانشگاه مسئلت می­ نمایم.​ 

کلمات کلیدی