حدیثی از حضرت علی علیه السلام در باب علم اندوزی

 

از زنبور عسل بیاموزید.

 

امام علی علیه السلام

خذوا منْ كلّ علْمٍ اءحْسنه فإنّ النّحْل ياءْكل منْ كلّ زهْرٍ اءزْينه.

از هـر دانـشـی بـهـتـریـنـش را بـرگـیـریـد، هـم ـچـون زنـبـور عسل كه بهترین گلها را می خورد.

 

منبع: شرح غررالحكم، ج 3، ص 1526.
کلمات کلیدی
حمید بیات
تهیه کننده:

حمید بیات