توسط مدیریت هیات علمی برگزار می گردد:

دوره مجازی توانمندسازی اعضای هیأت علمی

این دوره نحوه مواجهه با رفتارهای دشوار همکاران و دانشجویان به صورت مجازی با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیریت امور هیأت علمی برگزار می شود.

دوره مجازی توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار می شود این دوره نحوه مواجهه با رفتارهای دشوار همکاران و دانشجویان به صورت مجازی با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیریت امور هیأت علمی برگزار می شود.

نام دوره :
نحوه مواجهه با رفتارهای دشوار همکاران و دانشجویان
 
 
مدرس دوره :
جناب آقای دکتررضايی زاده عضوهیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مدت زمان دوره :
20 ساعت به صورت آفلاین
 
 
در پایان هر جلسه آزمون چند گزینه ای به صورت افلاین برکزار می شود.
به اعضای محترم هیأت علمی که حضور تمام وقت در جلسات داشته و در کلیه آزمون ها شرکت نمایند. و حد نصاب قبولی در آزمون ها را بدست بیاورند. گواهی  شرکت در دوره 20 ساعته برنامه های بالندگی اهدا خواهد شد.
حداکثر مدت زمان برای ثبت نام در دوره:
98/11/15
شروع دوره:
98/11/26
پایان دوره:
99/01/21

جهت ثبت نام بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

https://www.sbu.ac.ir/VU/Pages/Course_Prof98.aspx/VU/Documents

حمید بیات
تهیه کننده:

حمید بیات