طرح پایش سلامت دانشجویان اجرا می شود

 کارنامه سلامت

طرح پایش و غربالگري سلامت دانشجویان (روانی و جسمانی) براي تمامی دانشجویان اجرا می‌شود.

بدین منظور دفتر مشاوره و سلامت این سازمان در سال تحصیلی جاري با ایجاد تغییراتی در اجراي طرح پایش سلامت (روانی و جسمانی) دانشجویان، ضمن افزودن تعدادي سئوال به پرسشنامه قبلی براي بررسی و پایش بیماري کووید- 19 و نیز تبعات ناشی از شیوع آن در بین دانشجویان، جامعه هدف طرح را از دانشجویان ورودي جدید به همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه ها گسترش داده است.

 

طرح غربالگري و پایش سلامت جسم به صورت متمرکز و براي تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل درمرحله اول ( 15 شهریورماه) و براي دانشجویان ورودي جدید (آبان ماه) با هدایت و پشتیبانی سازمان امور دانشجویان اجرا خواهد شد.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان :

 

https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

حمید بیات
تهیه کننده:

حمید بیات

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *