جناب حجه الاسلام و المسلمین پورذهبی از 4 آبان ماه 1394 مسئولیت دفتر نهاد شهید بهشتی(ره) را برعهده دارند.

 

جهت ارتباط با مسئول نهاد از طریق امیل و تلفن های ذیل اقدام نمایید.

 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تحصیلات تلفن ایمیل
حجه الاسلام عبدالرضا پورذهبی سطح 3 حوزه

29902212

22431880-1

 

ARPSBU@gmail.com