لیست اخبار صفحه :1
آئین معنوی وصال شهید تقی رضایی برگزار شد
مادر شهید تقی رضایی، پس از ۳۳ سال چشم انتظاری، بر سر مزار فرزند شهیدش

آئین معنوی وصال شهید تقی رضایی برگزار شد

دانشگاه شهید بهشتی صبح پنجشنبه 18 آذر، مملو از خیل کثیری از عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت برای برگزاری آیین معنوی وصال شهید تقی رضایی، شهید تازه شناسایی شده در گلزار شهدای گمنام دانشگاه شهید بهشتی بود