واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی                                                                                                     

از آنجا که بخش عمده ای از مخاطبین برنامه های فرهنگی در دانشگاه خواهران هستند که یا اشتغال به تحصیل و یا جزء کارکنان و اساتید می باشند، و به جهت تسهیل ارتباط دو سویه و افزایش کیفیت مخاطب پذیری برنامه ها، مسئول و کارشناسان این واحد اجرای برنامه های خاص و جذاب از جمله برگزاری مراسم اعتکاف، تشکیل حلقه های معرفت با موضوعات دینی و اجتماعی با حضور کارشناسان برجسته دانشگاهی و حوزه علمیه قم و برپایی جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره ویژه خواهران را در سطح دانشگاه، دانشکده ها و خوابگاه های دختران بر عهده دارند.